בטיחות אש

הנדסת בטיחות אש ממזערת את הסכנה לחיי אדם תוך יעילות כלכלית ועמידה בדרישות הרשויות המוסמכות

בבניינים גדולים ו/או מורכבים (להבדיל מבניין פשוט) נדרשת בחינה מדוקדקת של סיכוני האש, ובהתאמה אליהם, תכנון של מערך משולב הכולל תיאום בין מערכות הגילוי והכיבוי לבין המערכות האחרות בבניין, אשר יש להן השלכה על מערך הבטיחות.

כיום, הנדסת בטיחות אש מהווה מרכיב הכרחי בתכנון מבנים חדשים ובשדרוג מבנים קיימים, הן עקב דרישות הרשויות השונות בטרם קבלת אישורי בניה ובשלב מאוחר יותר בטרם קבלת אישורי גמר ואכלוס, והן עקב ההכרה הגדלה והולכת בצורך בקיום מערכי בטיחות נגד אש. ביטוי להכרה זו ניתן למצוא גם בחקיקה המתגבשת בימים אלה בנושא תיקון תקנות התכנון והבניה, בחלק הדן בבטיחות אש בבניינים.

הדרישה כיום הנה כי בכל הבניינים (למעט בניין פשוט), המיועדים לכל שימוש שהוא (מסחר, מגורים, תעשייה וכו`), לא יהיו קיימים סיכונים משמעותיים בנושאי אש. כתוצאה מכך, חלק ניכר ממשאבי הבנייה מוקדש לאלמנטים ומערכות בתחום של בטיחות אש. אלמנטים אלה כוללים בין היתר: מערכי מילוט ודרכי יציאה, עמידות אש מבנית של הבניין וחומרים שונים המהווים חלקים ממנו (הגנה פסיבית), מערכות גילוי וכיבוי אש, מערכות שחרור ושליטה בעשן, מערכי התראה וכריזה, מערכות אנרגיה חלופיות ועוד.
מגוון שירותי העסק:

1. לווי ויעוץ לועדי בתים בתכנון ותחזוקת מערך הבטיחות , ובטיחות האש בבנין .
2. ליווי עסקים בתהליך קבלת רשיון עסק, לרבות בחינת התאמה של סוג העסק למיקום המתוכנן, טיפול בדרישות שירותי הכבאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, משרד הכלכלה ועוד…
3. הכנת תוכנית בטיחות אש למבנים ועסקים כולל ליווי הלקוח בתהליך הבניה / הרישוי.
4. הכנת תיק שטח עפ”י הוראות מכ”ר.
5. הכנת “פרשות טכניות” לעסקים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.
6. ביצוע תכנון משטר הפעלות במערכות כיבוי מתקדמות לשטחי מסחר , מוסדות , ומבני חינוך
7. הדרכת בטיחות אש שנתית לעובדים וצוותי חירום בהתאם להוראות כיבוי אש.
8. הכנת תוכניות בטיחות וסקרי סיכונים.
9. עד מומחה לבתי המשפט בבטיחות.